Učitelé

Hudební obor ZUŠ Libčice ve Velkých Přílepech

Miroslava Dámcová

Hra na klavír  

e-mail: info@zuslibcice.cz

Daniel Fiedler

Hra na klavír

e-mail: info@zuslibcice.cz 

Alojz Hédervári

Hra na bicí nástroje

e-mail: info@zuslibcice.cz

František Jirka

Hra na klavír

e-mail: info@zuslibcice.cz 

Kateřina Judová

Hra na kytaru
e-mail: info@zuslibcice.cz

Veronika Kohout

Hra na klavír
e-mail: info@zuslibcice.cz

PhDr. Petr Kopřiva, Ph.D.  

Hra na kytaru
e-mail: info@zuslibcice.cz 

Adam Korcsog 

Hra na kytaru

e-mail: info@zuslibcice.cz

Miroslav Lacko 

Hra na klavír

e-mail: info@zuslibcice.cz 

MgA. Gabriela Plachá 

Hudební nauka
e-mail: info@zuslibcice.cz

Marek Prokop 

Hra na flétnu, saxofon
e-mail: info@zuslibcice.cz

Anna Štěpánová

Hra na housle

e-mail: info@zuslibcice.cz