Učitelé

Hudební obor ZUŠ Libčice

Miroslava Dámcová

Hra na klavír 

e-mail: info@zuslibcice.cz

Daniel Fiedler  

Hra na klavír, korepetice 

e-mail: info@zuslibcice.cz

Alojz Hédervári

Hra na bicí nástroje 

e-mail: info@zuslibcice.cz

František Jirka

Hra na klavír
e-mail: info@zuslibcice.cz

Kateřina Judová

Hra na kytaru

e-mail: info@zuslibcice.cz

Vladimír Kliment

Hra na basovou kytaru

e-mail: info@zuslibcice.cz 

Viktor Nusl

Hra na smyčcové nástroje 

e-mail: info@zuslibcice.cz

MgA. Gabriela Plachá

Hudební nauka

e-mail: info@zuslibcice.cz 

Jiří Šimek

Hra na elektrickou kytaru 

e-mail: info@zuslibcice.cz   

David Vrobel

Hra na flétnu, klarinet, saxofon  

e-mail: info@zuslibcice.cz