TALENTOVÉ ZKOUŠKY 

Obecné informace

 • Žáci jsou přijímáni na základě přijímacích talentových zkoušek, které probíhají v termínu vypsaném ZUŠ Libčice N/V (zpravidla v průběhu června).
 • Zákonní zástupci žáka mohou vyplnit předem elektronickou přihlášku dostupnou na odkazu ... .
  Přihlášku lze vyplnit i na místě v průběhu talentové zkoušky. 
 • Minimální věk: přijímáme žáky, kteří dosáhli věku 5 let, a to vždy k 1. 9. na základě vyhlášky č. 71/2005 Sb. 
 • Výsledky přijímacích zkoušek budou zaslány poštou do 30. 6. 2018.

V prvním zářijovém týdnu jsou přijatí žáci kontaktováni třídními učiteli ohledně domluvy rozvrhu

Hudební obor

Hudební obor přijímá žáky ve věku od 5 let.


Talentová zkouška se skládá z následujících částí

 • intonace
 • zpěv písničky dle vlastního výběru
 • rytmus: vytleskání krátkého rytmu
 • hudební pamět

Každá část zkoušky se hodnotí zvlášť.

Koordinátor přijímacích zkoušek pro hudební obor

 • Pavel Loukota

Termíny přijímacích zkoušek pro školní rok 2018/2019

 • Libčice N/V, Letecká 441 I úterý 5. 6. 2018 I 14.00 - 18.00
 • Velké Přílepy, Pražská 45 (U Korychů, 1. patro) I středa 6. 6. 2018 I 14.00 - 18.00
 • Horoměřice, Velvarská 310 přístavek ZUŠ I pondělí 4. 6. I 14.00 - 18.00

Zájemci přijdou ve vypsaném časovém rozmezí, učitelé děti zkoušejí individuálně.  

Literárně dramatický obor

Literárně dramatický obor přijímá děti do dvou studijních zaměření: Dramatická průprava a audiomediální tvorba.
V případě dramatické průpravy u věkové kategorie 6 - 8 let (budoucí žáci prvních tříd ZŠ, žáci prvních tříd ZŠ) předpokládáme vytvoření nové třídy (divadelního souboru). Starší zájemci o dramatickou výchovu se včleňují do stávajících tříd.
Obor audiomediální tvorby letos nebude otvírat nový ročník. Zájemci se budou včleňovat do stávajících tříd (2.- 5. třída ZŠ)

Průběh zkoušek
Talentové zkoušky na LDO probíhají formou ukázkové hodiny, v rámci které se dítě účastní drobných her a technik. Kromě toho si každé dítě připraví básničku dle vlastního výběru. Učitel hodnotí přednes, suverenitu výstupu a schopnost pracovat v kolektivu. Dítě se účastní celého dvouhodinového programu, rodiče čekají na chodbě.

Termíny přijímacích zkoušek pro školní rok 2018/2019

 • Libčice N/V (Letecká 441), sál ZUŠ    I    pondělí 4. 6. 2018    I   16.00 - 18.00 hodin
 • Velké Přílepy, sál CVA (Pražská 129)    I    čtvrtek 7. 6. 2018   I   16.00 - 18.00 hodin

Koordinátor talentových zkoušek pro literárně-dramatický obor

 • Jaroslav Hejnic

Taneční obor

Taneční obor přijímá žáky od 5 let do Přípravné taneční výchovy a dále žáky do předmětu Taneční průprava. Postupně se žák dostává do hlavního předmětu Současný tanec. Během studia žák tvoří choreografie v předmětu Tanec v souboru a získává taneční přehled v předmětu Taneční seminář. Taneční obor také nabízí studium pro dospělé.

Průběh talentových zkoušek
Talentové zkoušky na TO probíhají formou setkání, kde se dítě projeví v pohybu s představou o prostoru. Pedagog pozoruje cítění rytmu, reakci na jeho motivaci a hlavně jestli má uchazeč radost z pohybu.Starší zájemci se v případě volné kapacity přidávají do stávajících tříd.

Termíny talentových zkoušek pro školní rok 2018/2019

 • Libčice N/V (Letecká 441), sál ZUŠ   I   úterý 5. 6. 2018   I   15.00 - 17.00 hodin

Koordinátor talentových zkoušek pro taneční obor

 • Lucie Charouzová


Výtvarný obor

Výtvarný obor přijímá žáky od 5 let.

Průběh talentových zkoušek
Rodič se dostaví s dítětem kdykoliv během vypsaného času a domluví se s učitelkou oboru na možnosti přijetí a včlenění dítěte do stávajících tříd.

Termíny talentových zkoušek pro školní rok 2018/2019

 • Libčice N/V (Letecká 441), ateliér   I    pondělí 4. 6. a čtvrtek 7. 6.   I   14.00 - 17.00 hodin

Koordinátor talentových zkoušek pro výtvarný obor

 • Dáša Chladová