Charakteristika oboru

Hudební obor ZUŠ Libčice v Horoměřicích


Hudební obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákovi prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní interpretace, vlastní tvorby, poznávání hudební kultury a osvojení základních teoretických znalostí využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení.

Seznam vyučovaných předmětů

 • hra na klavír
 • hra na kytaru
 • hra na housle
 • hra na zobcovou flétnu
 • hra na příčnou flétnu
 • hra na klarinet
 • hra na saxofon
 • hra na trubku
 • hra na pozoun
 • sólový zpěv
 • sborový zpěv
 • hudební nauka
 • přípravná hudební nauka