Flétnový soubor
Marie Hrachovcové


Flétnový soubor je uskupení starších, ale i mladších žáků. S mladšími žáky se věnujeme především intonační jistotě, schopnosti jeden druhého poslouchat a správně ladit. Starší žáci nacvičují skladby z oblasti swingové, ale i klasické nebo muzikálové. Důraz klademe hlavně na přesnost v artikulaci rytmu a souhru s rytmickou sekcí. Soubor je doplněn o bass a klavír.