Další činnost

ZUŠ Libčice N/V


Spolupráce s partnerským Italským městem

  • Vzájemné návštěvy spojené s vystoupením souborů ZUŠ Libčice

Účast na místních akcích

  • Vánoční koncerty v kostele
  • Zahradní slavnosti místních škol
  • Účast na vítání sv. Martina
  • Účast na Masopustech ve Velkých Přílepech
  • ...

Podpora místních spolků