Charakteristika oboru

Hudební obor ZUŠ Libčice ve Velkých Přílepech


Hudební obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákovi prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní interpretace, vlastní tvorby, poznávání hudební kultury a osvojení základních teoretických znalostí využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení.

Seznam vyučovaných předmětů

  • hra na klavír
  • hra na kytaru
  • hra na housle
  • hra na zobcovou flétnu
  • hra na příčnou flétnu
  • hra na klarinet
  • hra na saxofon
  • hra na bicí nástroje
  • hudební nauka
  • přípravná hudební nauka