Charakteristika oboru

Literárně dramatický obor ZUŠ Libčice ve Velkých Přílepech


Literárně dramatický obor ve Velkých Přílepech nabízí předmět Dramatická průprava.

Co mohou děti očekávat
?

Práce na hlavním (ročním) projektu

Dramatická výchova - divadelní představení

Techniky na rozvoj divadelních dovedností

- pohybový rozvoj
- hlasový rozvoj
- dramaturgické semináře (práce s příběhem)

Hry
Hry jsou důležitou a nedílnou součástí naší práce. Leckdy nemusí přímo souviset s oborem. Rozvíjíme při nich spolupráci, slouží k relaxu po náročnější práci a ke stmelení třídy.

Práce na menších projektech

Tyto projekty nejsou primárně určené k veřejnému předvedení, i když občas učiníme výjimku. Obvykle nepřesáhnou rozsah jednoho setkání.
Smyslem snažení je učit děti pracovat projektovým způsobem a rozvíjet u nich jednotlivé kompetence:
1) Umím vymyslet určitý projekt
2) Dokážu projekt prezentovat před ostatními, učím se je nadchnout pro svou myšlenku
3) Raduji se z umožnění realizace mého projektu/dokážu uznat, že projekt jiných dětí je zajímavější a přijmu jiný koncept
4) Začínám pracovat na projektu. Uvědomuji si svou roli v týmu, snažím se svými dovednostmi přispět k výslednému dílu.
5) Realizuji s ostatními projekt.