Charakteristika oboru

Výtvarný obor ZUŠ Libčice


Výtvarné myšlení a cítění doprovází každou výtvarnou aktivitu. Podporujeme odlišnost jednotlivých dětí a jejich schopnost osobitě řešit výtvarný problém, případně jej tvořivě obměňovat. Nejde nám jen o výtvarná zadání, ale o přístup k životu, v němž hraje významnou roli tvořivost, empatie a schopnost spolupracovat a vzájemně se dorozumět.