Charakteristika

Literárně dramatický obor Libčice N/V

Literárně dramatický obor v Libčicích nabízí ke studiu dva základní předměty - Dramatická průprava (u mladších Přípravná dramatická výchova) a Audiomediální tvorba (filmaři*).

Co mohou děti očekávat
?

Práce na hlavním (ročním) projektu

Dramatická výchova - divadelní představení
Audiomediální tvorba - natáčení krátkých filmů, focení a další tvorba s audiomediálním obsahem.

Techniky na rozvoj divadelních dovedností

Tento obsah je více akcentovaný u "dramaťáků", nicméně se jedná o společný základ pro oba obory a procházejí jím v různých úrovních všichni žáci.
- pohybový rozvoj
- hlasový rozvoj
- dramaturgické semináře (práce s příběhem)

Techniky na rozvoj dovedností v oblasti audiomediální tvorby

Tyto techniky jsou patrnější u žáků audiomediální tvorby, nicméně se s nimi v různém rozsahu setkávají i třídy "divadelníků".

Hry

Hry jsou důležitou a nedílnou součástí naší práce. Leckdy nemusí přímo souviset s oborem. Rozvíjíme při nich spolupráci, slouží k relaxu po náročnější práci a ke stmelení třídy.

Práce na menších projektech

Tyto projekty nejsou primárně určené k veřejnému předvedení, i když občas učiníme výjimku. Obvykle nepřesáhnou rozsah jednoho setkání.
Smyslem snažení je učit děti pracovat projektovým způsobem a rozvíjet u nich jednotlivé kompetence:
1) Umím vymyslet určitý projekt
2) Dokážu projekt prezentovat před ostatními, učím se je nadchnout pro svou myšlenku
3) Raduji se z umožnění realizace mého projektu/dokážu uznat, že projekt jiných dětí je zajímavější a přijmu jiný koncept
4) Začínám pracovat na projektu. Uvědomuji si svou roli v týmu, snažím se svými dovednostmi přispět k výslednému dílu.
5) Realizuji s ostatními projekt.
Obrázek o fungování literárně-dramatického oboru si lze udělat na facebooku.

* Filmaři - mezi veřejností se zaběhl termín "filmaři", protože žáci audiomediálního oboru se opravdu nejvíce zabývají natáčením krátkých filmů, ale záběr vlastní práce je trochu širší...